Március 5, 2021 - Adorján, Adrián névnapja
Eszterlánc Bölcsőde
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük az Eszterlánc Bölcsőde weboldalán!

”Minden felnőtt volt egyszer gyerek,
És felnő majd az új gyereksereg:
Többet s jobban törődjetek velünk,
Mert eljön a nap, amikor mi is felnövünk.”
Bródy János

1982-ben épült 80, majd 2010 szeptemberétől 96 férőhelyes lakótelepi típus bölcsőde.
A bölcsőde részt vesz a szakdolgozók gyakorlati képzésében. Gyakorlóterületet biztosít az OKJ-s, vagy a főiskolai képzésben résztvevő kisgyermeknevelő szakos hallgatóknak.

A bölcsődei kollektívája fontos feladatának tartja a gyermekek szakszerű ellátását, a családok segítését. Céljuk az olyan pozitív elfogadó légkör megteremtése a csoportokban ahová a gyermekek és a szülők is szívesen jönnek.

A kisgyermeknevelők a gyermekek tevékenységének lehetőségeit tudatosan bővítik, fejlődésük folyamatát figyelemmel kísérik.
A bölcsődében a nevelés és a gondozás egységet alkot. A gondozás során a gyermek és az őt gondozó felnőtt között szoros kapcsolat alakul ki, amely lehetőséget nyújt új ismeretek megszerzésére, a régi tapasztalatok alkalmazására.

A bölcsőde a Sajátos Nevelési Igényű gyermekeket is fogadja. Alapellátást biztosít számukra, lehetőség szerint teljes integrációban. A speciális szükségletű gyermekek a csoport napirendjébe illeszkedve kapják meg a korai fejlesztést a gyógypedagógus szakember által. A gyógypedagógus(ok) törvényben meghatározott és előírt óraszámban foglalkoznak a gyermekekkel. A bölcsődei nevelés során a mindennapokban arra törekszünk, hogy ebben az életkorban már kialakulhasson a gyermekekben a másság elfogadása, a segítőkészség egymás iránt.

Családokat támogató szolgáltatásként 2002 óta folyamatosan játszócsoport is működik a bölcsődében. Ennek a szolgáltatásnak külön térítési díja van, ami áll az óra díjból, és az étkezés díjából, amennyiben ezt igénylik a családok. A játszócsoport háziasszonya szakgondozónő, készséggel áll a szülők és a gyermekek rendelkezésére. Ezeken a délelőttökön a gyermekek és szüleik olyan játékformákkal ismerkedhetnek meg itt, amelyek új ötleteket adhatnak számunkra. A játszócsoportba járó gyermekeknek nemcsak változatosabbá válik így a délelőttjük, hanem a csoport légkörrel, mint szocializációs lehetőséggel is ismerkednek. A szülőknek pedig mód nyílik a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos fontos kérdéseket megbeszélni, megvitatni a bölcsődei szakemberrel és nem utolsósorban egymással is.

A játszócsoport működése: hétfő, szerda, péntek délelőtt 9-12 óráig.
A bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők munkájukat hivatásuknak tekintik, tudásukat folyamatosan gyarapítják új ismeretekkel.

A bölcsőde alapítványa a Virágnak Virága Alapítvány az Eszterlánc Bölcsőde Gyermekeiért azért jött létre több mint 10 éve, hogy igyekezzék pótolni azokat a szükséges anyagiakat, amelyek a gyermekeink méltó gondozásához és nevelkedéséhez oly fontosak.

Az Alapítványunk számlaszáma: 18250176-1-43