Július 21, 2024 - Dániel, Daniella névnapja
Eszterlánc Bölcsőde
Menü
Bemutatkozás
Üdvözöljük az Eszterlánc Bölcsőde weboldalán!

”A gyermeket tiszteletben kell fogadni,szeretetben kell nevelni és szabadságban kell elbocsátani."
Rudolf Steiner

1982-ben épült 80, majd 2010 szeptemberétől 96 férőhelyes lakótelepi típus bölcsőde. 4 egységben, egységenként 1-1 szobában, 12-12 gyermeket tudunk fogadni 6 hónapos kortól 3 éves korig, eltérő fejlődésű gyermekek esetén 6 éves korig.
A bölcsőde kollektívája fontos feladatának tartja a gyermekek szakszerű ellátását, a családok segítését. Célunk az olyan pozitív, elfogadó légkör megteremtése a csoportokban, ahová a gyermekek és a szülők is szívesen jönnek.

Az egészséges életmódra nevelés tükrében nagy hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn tartózkodásra. A napirendbe építve igyekeznek minél több időt az udvaron tölteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a kisgyermeknevelők alkotó tevékenységekkel színesítik a szabad játékot, ezekkel támogatva a finommotorika, a képzelőerő, a kreativitás, a szókincs fejlődését. Az ünnepnapokat, ha tehetjük, a családokkal közösen ünnepeljük. Ezekre gondosan felkészülnek a nevelők, mind dekoráció, mind tevékenység és program terén.

A bölcsőde az eltérő fejlődésű gyermekeket is fogadja. Alapellátást biztosít számukra, részleges és teljes integrációban. A speciális szükségletű gyermekek a csoport napirendjébe illeszkedve kapják meg a korai fejlesztést a gyógypedagógus szakember által. A gyógypedagógus törvényben meghatározott és előírt óraszámban foglalkozik a gyermekekkel. A bölcsődei nevelés során a mindennapokban arra törekszünk, hogy ebben az életkorban már kialakulhasson a gyermekekben a másság elfogadása és a segítőkészség egymás iránt.

Munkatársaink folyamatos továbbképzéseken, workshopokon és előadásokon vesznek részt, hogy szakmai tudásukat és tapasztalataikat tovább bővíthessék.

Családokat támogató szolgáltatásként 2002 óta folyamatosan játszócsoport is működik a bölcsődében. Ennek a szolgáltatásnak külön térítési díja van, ami az óra díjból, és az étkezés díjából áll, amennyiben ezt igénylik a családok. A játszócsoport háziasszonya szakképzett kisgyermeknevelő, aki készséggel áll a szülők és a gyermekek rendelkezésére. Ezeken a délelőttökön a gyermekek és szüleik olyan játékformákkal ismerkedhetnek meg itt, amelyek új ötleteket adhatnak számukra. A játszócsoportba járó gyermekeknek nemcsak változatosabbá válik így a délelőttjük, hanem a csoport légkörrel, mint szocializációs lehetőséggel is ismerkednek. A szülőknek pedig mód nyílik a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos fontos kérdéseket megbeszélni, megvitatni a bölcsődei szakemberrel és nem utolsósorban egymással is.

A pikleri szemléletű csoport működése bölcsődénkben

A pikleri szemlélet a gyermeket tiszteletben tartja, hagyja a saját ütemében fejlődni, próbálkozni. Arra ösztönzi a felnőttet, hogy megismerni kívánja a gyermeket. Ez a megismerési folyamat a megfigyelésen és gondozáson keresztül valósul meg. Ebben az egységünkben (I. csoport) erre fektetjük a legnagyobb hangsúlyt. Megfigyeljük, mire is van szüksége a gyermeknek, mik az igényei, mi jó neki. Gondozás közben a kisgyermeknevelő kapcsolódni tud a gyermekhez és figyelmét csak rá fordítja, ezáltal a gyermek érzi saját maga fontosságát és egyediségét. Eközben kellő támogatást és megerősítést kap, mely által az önmagáról alkotott képe is fejlődik, önbizalma erősödik. A kisgyermeknevelő folyamatosan támogatja a gyermek kezdeményezéseit, próbálkozásait minden területen, hagyja, hogy ő fedezze fel, ismerje meg környezetét és saját határait. Mindezt úgy, hogy egy biztonságos, elfogadó keret rendszert biztosít számára.
Az I. egységben (2 csoportszobában) 2023.szeptemberétől ebben a szemléletben szervezzük a gyermekellátást. Az itt dolgozó kisgyermeknevelők közül egy a több éves pikleri képzés végén tart, a többiek is szívesen próbálnak ki új szemléletet, nyitottak és elhivatottak (ez persze nem azt jelenti, hogy a többi csoport kisgyermeknevelői nem ilyenek). A két csoportból az egyikben szerveződik az sni-s ellátás.
A gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, hogy előtérbe helyezzük az udvaron való altatást, ennek pozitív hatásairól tájékoztatjuk a szülőket. A fektetőágyakra, polifoam matracot szereztünk be, mely hőszigetelő és a meleg több rétegű takarókat is biztosítjuk. Természetesen, viharos szélben, 0 °C alatti hőmérsékletnél, kánikulába, bent történik a gyermekek altatása. A szabad levegőn altatás azért is támogatható, mert amelyik gyermek kipihente magát, felébred, annak nem kell ágyban fekve várakoznia, míg a többi gyermek alszik, hanem a csoportban játszhat.
A csoport berendezésénél az étkezőasztalok elkerítésével szeretnénk a tiltást minimalizálni. Az étkezés asztalonként, elcsúsztatva fog történni.
A napirend szervezésében a csoportban öltözést vezetjük be, ezáltal az öltöztetést végző kisgyermeknevelő több időt tud biztosítani a tevékenységben résztvevő gyermek számára, miközben az is megoldott, hogy a játszó gyermekeket felügyelje.
Tárgyi eszközök tekintetében a 2021-2022-es és a 2022-2023-as nevelési évben is kölcsönöztünk a Lóczy alapítványtól két mozgásfejlesztő eszközt (1 db Pikler komplett labirintust és 1 db teljes Gabi dobogót), ezeket a 2023/2024-es nevelési évre is rendelkezésünkre bocsájtották.
Reményeink szerint ez a fajta szemlélet mind a szülők, gyermekek, mind a többi kisgyermeknevelő körében is pozitív érzéseket fog kelteni, jó benyomásokat szereznek általa és akkor tovább bővíthetjük azon csoportok számát, melyek ebben a szemléletben fognak működni.